Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością

Opublikował mknmenedzer dnia 2013-10-26 16:08:56 CEST

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008

16 godzin – dwa dni (07.12 sobota + 08.12 niedziela) w godzinach 9-17
Cena: jedyne 270 zł - tylko dla studentów SGGW!!!
Miejsce: Kampus SGGW, budynek 21 / sala 109
Prowadzący: Doświadczony trener/konsultant i jednocześnie czynny auditor międzynarodowej jednostki certyfikującej.

Zapisy:


Formularz zgłoszeniowy

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem email mknmenedzer@sggw.pl

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona!

Profil uczestników
Szkolenie przeznaczone jest dla osób pragnących pełnić funkcję Auditorów Wewnętrznych, Specjalistów ds. Jakości, członków zespołów wdrożeniowych, członków zespołów jakości odpowiedzialnych w firmie za:
- przygotowanie do wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością
- wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością
- szkolenia pracowników z zasad wdrażanego systemu
- utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością
- rozwój i doskonalenie systemu jakości oraz metod doskonalenia jakości

Korzyści dla uczestników:
Dwa certyfikaty: Certyfikat firmy INCERT (w cenie) oraz akredytowanej jednostki certyfikującej BSI (dodatkowo płatny 50 zł )
Szkolenie przygotowuje do przeprowadzania auditów wewnętrznych i u dostawców oraz do prowadzenia prac związanych z wdrażaniem w organizacji Systemu Zarządzania Jakością.

W cenę wliczono:
- profesjonalne materiały szkoleniowe,
- dostęp do norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO,
- gwarancję jakości,
- po zdaniu testu kończącego szkolenie uzyskanie prestiżowych certyfikatów firmy INCERT oraz międzynarodowej jednostki certyfikującej,
- wysoko cenione na rynku kwalifikacje Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2009,
- udział w losowaniu nagród - nagrodą główną jest udział w szkoleniu: Auditor Wiodący SZJ organizowanym przez jednostkę certyfikującą. Losowanie odbywa się spośród uczestników wszystkich kursów organizowanych przez firmę INCERT

Program szkolenia omawia następujące zagadnienia:
1. Wprowadzenie w tematykę zarządzania jakością wg norm serii PN-EN ISO 9000.
2. System Zarządzania Jakością - interpretacja normy PN-EN ISO 9001:2008.
3. Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością (Księga Jakości, procedury). Istota i cel przeprowadzania auditów Systemu Zarządzania Jakością. Omówienie normy ISO 19011.
4. Doskonalenie systemu zarządzania jakością
5. Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego.
6. Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne).
7. Procedury dotyczące auditów wewnętrznych.
8. Opracowanie planu auditu.
9. Opracowanie listy pytań kontrolnych.
10. Techniki komunikowania się.
11. Podstawy logiki - stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków.
12. Stwierdzenie niezgodności - prawidłowe formułowanie niezgodności, dowodu, przyporządkowanie niezgodności do punktu normy PN-EN ISO 9001:2008.
13. Zebranie zamykające i raport z auditu – umiejętność przeprowadzenie zebrania.
14. Działania korygujące - opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących