Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001

Opublikował mknmenedzer dnia 2013-10-26 16:07:17 CEST

Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001

16 godzin – dwa dni (30.11 sobota + 1.12 niedziela) w godzinach 9-17
Cena: jedyne 300 zł - tylko dla studentów SGGW!!!
Miejsce: Kampus SGGW, budynek 21 / sala 109
Prowadzący: Doświadczony trener/konsultant i jednocześnie czynny auditor międzynarodowej jednostki certyfikującej.

Zapisy:


Formularz zgłoszeniowy

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem email mknmenedzer@sggw.pl

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona!

Profil uczestników
Szkolenie kierowane jest do auditorów wewnętrznych oraz kandydatów na auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Środowiskowego.

Co zapewni Ci szkolenie?
Po szkoleniu uczestnicy posiadają wiedzę na temat systemu ISO 14001, podstawowych zasad przeprowadzania auditów wewnętrznych. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy
uzyskują certyfikaty: firmy szkoleniowej INCERT (w cenie) oraz akredytowanej jednostki certyfikującej BSI (dodatkowo płatny 50 zł ) auditora wewnętrznego systemu ISO 14001.

W cenę wliczono:
- profesjonalne materiały szkoleniowe,
- dostęp do norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO,
- wysoko cenione na rynku kwalifikacje Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania
Środowiskowego wg normy ISO 14001,
- po zdaniu testu kończącego szkolenie uzyskanie certyfikatów firmy INCERT, oraz
akredytowanej, międzynarodowej jednostki certyfikującej (w języku polskim).

Metodyka nauczania
Kurs składa się z praktycznych ćwiczeń uzupełnianych niezbędną dawką teorii. Szkolenia są prowadzone przez profesjonalistów przekazujących wiedzę zdobytą w wieloletniej pracy,
mających doświadczenie zarówno akademickie, jak i praktyczne osiągnięcia w biznesie. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe niezbędne do czynnego
uczestnictwa w praktycznej części szkolenia. W skład materiałów szkoleniowych wchodzi:
- prezentacja,
- skrypt,
- normy,
- przykładowe dokumenty systemowe związane
- materiały pomocnicze.

Program szkolenia omawia następujące zagadnienia:
1. Podstawy zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2005
2. Wymagania normy ISO 14001:2005 oraz jej struktura
3. Prawodawstwo środowiskowe
4. Zidentyfikowanie i ocena aspektów i wpływów środowiskowych
5. Dokumentacja systemowa zgodna z wymaganiami normy ISO 14001:2005
6. Istota i cel przeprowadzania auditów Systemu Zarządzania Jakością. Omówienie normy
ISO 19011.
7. Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego
8. Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne).
9. Procedury dotyczące auditów wewnętrznych
10. Opracowanie planu auditu.
11. Opracowanie listy pytań kontrolnych.
12. Techniki komunikowania się.
13. Podstawy logiki - stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków.
14. Stwierdzenie niezgodności - prawidłowe formułowanie niezgodności, dowodu,
przyporządkowanie niezgodności do punktu normy ISO 14001
15. Działania korygujące - opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących.