Auditor wewnętrznego systemu ISO22000/HACCP

Opublikował mknmenedzer dnia 2013-10-26 11:51:35 CEST

Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP oraz ISO 22000

16 godzin – dwa dni (23.11 sobota + 24.11 niedziela) w godzinach 9-17
Cena: jedyne 300 zł - tylko dla studentów SGGW!!!
Miejsce: Kampus SGGW, budynek 21 / sala 109
Prowadzący: Doświadczony trener/konsultant i jednocześnie czynny auditor międzynarodowej jednostki certyfikującej.

Zapisy:


Formularz zgłoszeniowy

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem email mknmenedzer@sggw.pl

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona!

Co zapewni Ci szkolenie?
Po szkoleniu uczestnicy posiadają wiedzę na temat systemów ISO 22000 oraz HACCP, podstawowych zasad przeprowadzania auditów wewnętrznych. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy uzyskują certyfikat firmy szkoleniowej INCERT (w cenie szkolenia) oraz certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej BSI (dodatkowo płatny 50 zł ) auditora wewnętrznego systemu ISO22000/HACCP.

Profil uczestników
Szkolenie kierowane jest do:
- auditorów wewnętrznych oraz kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP oraz ISO 22000,
- osób odpowiedzialnych za wdrożenie lub utrzymywanie i nadzór nad funkcjonującym systemem HACCP/ISO 22000,
- kadry kierowniczej przedsiębiorstw branży spożywczej.
Szkolenie obejmuje podstawy wymagania GMP i GHP.

W cenę wliczono:
- profesjonalne materiały szkoleniowe,
- dostęp do norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO,
- wysoko cenione na rynku kwalifikacje Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg norm ISO 22000/HACCP,
- po zdaniu testu kończącego szkolenie uzyskanie certyfikatów firmy INCERT, oraz akredytowanej, międzynarodowej jednostki certyfikującej – BSI (w języku polskim).

Metodyka nauczania
Kurs składa się z praktycznych ćwiczeń uzupełnianych niezbędną dawką teorii. Szkolenia są prowadzone przez profesjonalistów przekazujących wiedzę zdobytą w wieloletniej pracy, mających doświadczenie zarówno akademickie, jak i praktyczne osiągnięcia w biznesie.
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe niezbędne do czynnego uczestnictwa w praktycznej części szkolenia. W skład materiałów szkoleniowych wchodzi:
prezentacja,
skrypt,
normy,
przykładowe dokumenty systemowe związane
materiały pomocnicze.

Program szkolenia omawia następujące zagadnienia:
1. Wprowadzenie w tematykę zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000:2005 oraz systemu HACCP wg Codex Alimentarius.
2. Najważniejsze aspekty dotyczące jakości produkowanej żywności.
3. Wymagania Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Higienicznej (GMP/GHP) przy produkcji i dystrybucji żywności.
4. Regulacje prawa żywnościowego Polski i UE
5. Struktura i koncepcja normy ISO 22000:2005 oraz Codex Alimentarius.
6. Wymogi dokumentacji systemowej (procedury, zapisy).
7. Istota i cel przeprowadzania auditów. Omówienie normy ISO 19011.
8. Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego.
9. Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne).
10. Procedury dotyczące auditów wewnętrznych.
11. Opracowanie planu auditu.
12. Opracowanie listy pytań kontrolnych.
13. Podstawy logiki - stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków.
14. Stwierdzenie niezgodności - prawidłowe formułowanie niezgodności, dowodu, przyporządkowanie niezgodności do punktu normy.
15. Spotkanie zamykające i raport z auditu – umiejętność przeprowadzenie spotkania.
16. Działania korygujące - opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących.