Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Międzywydziałowe Koło Naukowe Menedżer
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
mknmenedzer@sggw.pl

Opiekun Naukowy
Dr inż. Grażyna Paulina Wójcik
grazyna_wojcik@sggw.pl

Prezes
Łukasz Zaborski
zaborski.lukasz@gmail.com

V-ce Prezes
Kamila Kłos
klos.kamila@gmail.com

Skarbnik
Rafał Stoń
rafalston@wp.pl

Sekretarz
Ewelina Wiechowska
ewelina.wie@gmail.com

Członek zarządu ds. Szkoleń
Rafał Kędziora
dragonraf6@poczta.onet.pl